COVID19

CURRENTLY - Pandemic measures are gradually being reduced or abolished throughout Europe and the world. Therefore, we continue to follow the government regulations in force at the time. We expect that in the autumn, the restrictions may be very different from the present.


Because of the ongoing COVID19 pandemic, governments have put in place measures to reduce the risk of infection. These measures are implemented by various organizations and in order to participate in mass events it is necessary to go through more inspections (airline, entry into the country, public transport, accommodation, participation in events, meals in restaurants, and more). Each person is responsible for complying with the rules.

To help, we bring you links to current rules for these situations.

However, we are not able or called to interpret all these rules.

AKTUÁLNĚ - pandemická opatření jsou postupně v celé Evropě a světě omezována nebo rušena. Nadále se tedy řídíme vladními nařízeními, platnými v daném období. Očekáváme, že na podzim mohou být restrikce velmi rozdílné od současnosti.


Vzhledem k probíhající pandemii COVID19 zavedli vlády opatření snižující rizika nákazy. Tato opatření implementují nejrůznější organizace a pro účast na hromadných akcích je potřeba projít více kontrolami (letecká společnost, vstup do země, veřejná doprava, ubytování, účast na akcích, stravování v restauraci, a další). Za plnění pravidel je zodpovědná každá osoba.

Jako pomoc vám přinášíme linky na aktuální pravidla pro tyto situace:

Nejsme ovšem schopni, ani povoláni vykládat všechna tato pravidla.

COVID checkpoint

 • the primary obligation is registration at this checkpoint placed next to Lounge bar in hotel Pyramida

 • arrive in advance due to Covid inspection

 • prove VPT - vaccination or passed disease Cov19 or test

 • PCR test is valid for 3 days, AntiGen test is valid for 1 day

 • you will receive the ID wristband according to your VPT

 • without the ID wristband, entry to the tournament premises is FORBIDDEN

 • the obligation to wear a respirator FFP2 or KN95 according to current government regulations applies


COVID kontrolní stanoviště

 • primární povinnost je registrace na tomto kontrolním bodě, který je umístěn vedle Lounge baru v hotelu Pyramida

 • přijďte v předstihu z důvodu Covid kontroly

 • prokažte se ONT - očkování nebo prodělaný Cov19 nebo test

 • PCR test platnost 3 dny, AntiGen test platnost 1 den

 • obdržíte ID pásku na zápěstí dle vašeho ONT

 • bez ID pásky je vstup do prostor turnaje ZAKÁZÁN

 • platí povinnost nosit respirátor FFP2 nebo KN95 dle aktuálního vládního nařízení