Rules - Pravidla

“This is a BDO Invitation Tables event and is open to all players who are eligible to play in the Winmau World Masters and Lakeside World Professional Championships.” 


Youth players (born 16. 11. 2000 or later) can also participate in the Mens/Womens event. 

- WDF rules apply in singles event 
- The organisers reserve the right to alter the schedule and playing format. 
- Players will not be called out, please check bracket sheets where and when you have to play your next game. 
- When the player not show up in time, he/she loses the game by rules. 
- Players not present at the prize award ceremony forfeit the right to receive their trophy and prize money. 
- Players are expected to dress appropriately, by means no jeans or denim type trousers on stage. 
- Smoking, drinking and eating is not permitted in the whole playing area, after second warning the player will be taken out of the tournament. 
- Order of throw will be decided by the Bull throwThe winner of the Bull throw shall throw first in the match and all subsequent “odd numbered legs” which will also include the “tie-break” leg if required. The throwing order for the Bull throw will be determined by the toss of a coin.
- Every player is allowed to throw 9 practise darts before the start of the game. 
- All questions concerning score checks have to be made before the player throws again. 
- The loser marks the next game. 

PLAYING FORMAT 
All legs 501 straight start, finish on a double. 
All events are run on a knockout basis (Bracket system adopted). 

Czech open Men’s singles:
Last 1024 and 512 best of 5 legs, last 256 - QF 
Best of 7 legs, semifinals best of 9 legs, final best of 11 legs. 
Czech open Women’s singles:
Best of 7 legs, final best of 9 legs. 
Men’s pairs:
Best of 7 legs, final best of 9 legs. 
Women’s pairs:
Best of 7 legs, final best of 7 legs. 
Mixed pairs:
Best of 5 legs, final best of 7 legs. 
Youth singles:
Best of 5 legs, final best of 7 legs.
Warm-Up:
Best of 5 legs. 
“Tento turnaj se započítává do Zvacího žebříčku BDO a mohou se ho zúčastnit všichni hráči, kteří jsou způsobilí hrát na Winmau World Masters a Lakeside World Professional Championships.” 

Junioři (narození 16. 11. 2000 nebo později) mohou startovat i v soutěžích seniorů. 

- Turnaje jednotlivců se hrají podle pravidel WDF 
- Organizátoři si vyhrazují právo změnit program nebo herní systém. 
- Hráči nebudou vyhlašováni, zkontrolujte si vyvěšené pavouky abyste zjistili kdy a kde hrajete. 
- Hráč, jenž se nedostaví včas k zápasu, prohrává zápas! 
- Pokud se hráč nezúčastní vyhlášení vítězů, ztrácí nárok na všechny odměny. 
- Hráči na pódiu musí být vhodně oblečeni, nejsou přípustné jeansy, denimové kalhoty, tepláky, mikiny, pokrývky hlavy.. 
- V celém hracím prostoru je zákaz kouření, požívání nápojů i jídla, po druhém varování budu hráč vyloučen z turnaje. 
- Kdo začne zápas rozhodne rozhoz na střed. Vítěz rozhozu na střed začíná zápas a všechny další liché legy včetně případného rozhodujícího legu. Pořadí v rozhozu na střed se určí losem mincí.
- Každý hráč má 9 šipek na rozházení. 
- Veškeré otázky ohledně stavu skóre musí být vyřešeny před dalším hodem hráče. 
- Prohraný píše další zápas na stejném terči. 


HRACÍ FORMÁT 
Hraje se 501DO. 
Všechny turnaje se hrají KO systémem. 

Czech open muži jednotlivci:
Posledních 1024 a 512 na 3 vítězné legy, posledních 256 až čtvrtfinále 
Na 4 vítězné legy, semifinále na 5 vítězných legů, finále na 6 vítězných legů. 
Czech open ženy jednotlivci:
Na 4 vítězné legy, finále na 5 vítězných legů. 
Muži páry:
Na 4 vítězné legy, finále na 5 vítězných legů. 
Ženy páry:    
Na 4 vítězné legy, finále na 4 vítězné legy. 
Smíšené páry:
Na 3 vítězné legy, finále na 4 vítězné legy. 
Junioři:     
Na 3 vítězné legy, finále na 4 vítězné legy.
Warm-Up:
Na 3 vítězné legy.