News - Aktuality

https://www.target-darts.co.uk/

 25th ANNIVERSARY
https://www.target-darts.co.uk/
25. ROČNÍK
 
Czech Open 2019
15th-17th November 2019

IMPORTANT:
Do not forget to register into friday warmups and mix pairs. There is NOT POSSIBLE to register at the venue
 
Czech Open 2019
15.-17.listopadu 2019

DŮLEŽITÉ:
Nezapomeňte se registrovat do zahříváků a smíšených dvojic. Registrace na místě NENÍ možná

23.11.2019
Finaly game over. It was the best ever Czech open and new gallery added with some pictures from the brilliant weekend

7.11.2019 - 1/2

NEW STAGE !!!

It is time to officially announce the biggest change we have prepared for this year's 25th Czech Open. There will be no stage in the main hall as usual. The main stage is moving within the hotel to the cinema, which will provide great space for selected live stream matches and adequate space for the final fights. There will also be an adjacent café, giving you more space to relax during the tournament, where you can best spend time with friends and prepare for your games.
Due to the absence of a large stage there will be 8 more boards in the main hall. These 8 and another 8 at Moon restaurant opposite the main hall will be primary for ladie's tournaments. Ladies will not play half of their tournament on the first floor. In this lounge will be placed training boards in a larger number than it used to be in previous years and in a more pleasant space.

7.11.2019 - 2/2

A live internet stream from the main stage will be running throughout the weekend. When selecting the games for the stream, the dresscode players will be preferred, but this is not a requirement except for the final block of games from
Saturday singles tournaments where dresscode is clearly required. We would appreciate if the players who play the final matches of Friday and Sunday tournaments would still adhere to the dresscode.

5.11.2019
https://www.target-darts.co.uk/

Many thanks to Target darts and Jordan Baker. All boards are in hotel Pyramida and waiting for players.

4.10.2019
We are very proud to annouce partnership with TARGET as an official boards sponsor. It is great for Czech darts and Czech open to wotk with such a giant name in the sport of darts.
https://www.target-darts.co.uk/


5.9.2019
New offcial partner added. Capital city of Prague.

5.8.2019
Registration is now OPEN. All bugs were fixed, new registrations are on top of the list, you will recieve confirmation email.

Who did registration befor the short stop, please check Players list again if all your registrations are in there.

with any problem contact me via pauzr@czechdarts.org


29.07.2019
ONLINE REGISTRATION is now available and ready. Please check your registrations twice and with any changes or problems contact us via email pauzr@czechdarts.org

4.3.2019
There will be one great comeback this year. Russ Bray is confirmed as a mastercaller and refferee for the stage games. But also Antony Dundas was invited, because we love him and he loves Prague and The Shed. Antony will be in possition as a rules specialist. All details of this will be available later.


4.3.2019
Hotel booking booking form is now available at the Accomodation section. Click on the right menu and you can book your rooms. The number of rooms for the players is limited so do not wait too much.

20.02.2019
Hello and welcome into 2019 Czech open darts championship. Some important news coming soon, so keep in touch with our website.
23.11.2019
Byl to fantastický víkend. Nejlepší Czech open všech dob. A proto přidáváme fotogalerii abyste si mohli zavzpominat.

7.11.2019 - 1/2

NOVÉ PÓDIUM !!!

Je čas konečně oficiálně oznámit největší změnu, kterou jsme pro letošní 25. ročník turnaje Czech open připravili. V hlavním sále tak jak bylo zvykem nebude pódium. Hlavní pódium se přesouvá v rámci hotelu do kinosálu, který poskytne skvělý prostor pro vybrané zápasy živého streamu a odpovídající prostor finálovým bojům. Dále bude k dispozici přilehlá kavárna a tím pádem vznikne mnohem více prostoru pro váš odpočinek během turnaje, kde můžete co nejlépe trávit čas s přáteli a přípravou na vaše zápasy.

Vzhledem k absenci velkého pódia bude na hlavním sále o 8 terčů více. Těchto 8 a dalších 8 v restauraci Moon naproti hlavnímu sálu bude patřit převážně ženským turnajům. Dámy tedy nebudou polovinu svého turnaje hrát v prvním patře. V tomto salónku budou umístěny tréninkové terče ve větším počtu, než bývalo v minulých letech a v příjemnějším prostoru.

7.11.2019 - 2/2

Během celého víkendu poběží živý internetový stream z hlavního podia. Při výběru zápasů pro stream budou preferováni hráči dodržující dresscode, avšak toto není podmínkou, kromě závěrečného bloku zápasů
 sobotních turnajů jednotlivců kde je dresscode jednoznačně vyžadován. Ocenili bychom kdyby hráči, kteří budou hrát finálová utkání patečních a nedělních turnajů přesto dresscode dodrželi.

5.11.2019

Velké díky pro Target darts a Jordana Bakera. Velká zásilka terčů dorazila už do hotelu Pyramida. Čekají už jen na vás.

4.10.2019
Je nám velkou ctí oznámit partnerství se značkou TARGET jako oficiálním sponzorem terčů pro letošní ročník turnaje Czech open.

https://www.target-darts.co.uk/


5.9.2019
Hlavní město Praha je oficiálním partnerem turnaje
http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

5.8.2019
Registrace jsou opět otevřeny. Odstranili jsme všechny drobné chyby, nové registrace jsou vždy na začátku listu, po každé registraci obdržíte potvrzovací email.

Kdo udělal své registrace před tímto krátkým přerušením, prosím zkontrolujte si vše v Players listu.

v případě problému mě ihned kontatkujte emailem na pauzr@czechdarts.org

29.07.2019
ONLINE REGISTRACE je připravena a je možno se začít registrovat pro celý víkend. V případě změn nebo problémů pište email na pauzr@czechdarts.org

4.3.2019
Pro letošní ročník jsme velmi nadšení z vzácného návratu. Russ Bray byl potvrzen jako hlavní rozhodčí pro podiové zápasy. Ale prože máme rádi i Antonyho Dundase, pozvali jsme i jeho a to do pozice pravidlového specialisty. Detaily budou upřesněny později.


4.3.2019
Rezervační link je aktivní v sekci Hotel v pravém menu. Počet pokojů je limitován takže neváhejte příliš dlouho.

20.02.2019
Vítejte zpět na oficiální stránce největší české šipkařské události roku. Czech open 2019 pro vás právě otevírá brány. Sledujte tento web, kde se velmi brzy začnou objevovat důležité novinky a informace.